The South Asia Inscriptions Database

Mandasor Stone Inscription of Naravarman

Writing probably covers the entire surface of both fragments.

#Bhandarkar_1981

Object Reference
Object URI
OB00016
Inscription URI
IN00017

Basic Metadata

Extent
50 cm width x 31 cm height
Decoration
None. #Bhandarkar_1981
Language
Sanskrit
Script
Mālwā variety of western Gupta alphabet #Bhandarkar_1981
Script size
0.7-1.9
Reigning Monarch
Naravarman
Date (min)
403
Date (max)
405
Date comments
Intrinsic Date: 461 (era: Kṛta). Basis of dating: intrinsic. #Bhandarkar_1981
Toggle Width
Toggle Edition Styling
Diplomatic Edition
Edition
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="http://www.stoa.org/epidoc/schema/latest/tei-epidoc.rng" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<?xml-model href="http://www.stoa.org/epidoc/schema/latest/tei-epidoc.rng" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:lang="eng-Latn" xml:space="preserve">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Mandasor Stone Inscription of Naravarman</title>
<editor>Dániel Balogh</editor>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<authority>Siddham - The South Asia Inscriptions Database</authority>
<idno type="siddham_inscription_identifier">IN00017</idno>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<msDesc>
<msIdentifier>
<msName>Mandasor Block of Naravarman</msName>
<idno type="siddham_object_identifier">OB00016</idno>
<repository>Gujri Mahal Museum, Gwalior</repository>
</msIdentifier>
<physDesc>
<objectDesc>
<supportDesc>
<support>
<material>stone / unspecified</material>
<objectType>block found in two fragments</objectType>
<extent>
<dimensions unit="cm">
<width />
<height />
<depth />
</dimensions>
<measure type="weight" unit="gram">not available</measure>
</extent>
<p>See component data for measurements. Bhandarkar (1981) believes the stone was cut purposely and neatly after line 9, presumably for some new building purpose.</p>
</support>
</supportDesc>
<layoutDesc>
<layout>
<dimensions unit="cm">
<width>50</width>
<height>31</height>
</dimensions>
<p>Campus dimensions show the width of the first fragment and the combined height of the two fragments.</p>
</layout>
</layoutDesc>
</objectDesc>
<handDesc>
<height unit="cm">0.7-1.9</height>
<p>Mālwā variety of western Gupta alphabet</p>
</handDesc>
<decoDesc>
<p>None.</p>
</decoDesc>
</physDesc>
<history>
<origin>
<origPlace>Daśapura</origPlace>
<origDate />
</origin>
<p>See component histories for discovery. Presently the two fragments are on exhibit together in the Gujri Mahal Museum of Gwalior (erroneously labelled as Mandsaur Inscription of Chandragupta II, which should be the label for #OB00058, adjacent in the exhibit). The edges of the slab, especially the top and bottom of the first fragment, have been smeared with cement obscuring parts of the inscription.</p>
</history>
<msFrag>
<msIdentifier>
<msName>First Fragment</msName>
<repository />
<idno type="siddham_object_identifier">OB00016</idno>
</msIdentifier>
<physDesc>
<objectDesc>
<supportDesc>
<support>
<material>stone / unspecified</material>
<objectType>fragment of block</objectType>
<extent>
<dimensions unit="cm">
<width>50</width>
<height>19</height>
<depth />
</dimensions>
<measure type="weight" unit="gram">not available</measure>
</extent>
<p>See component data for measurements. Bhandarkar (1981) believes the stone was cut purposely and neatly after line 9, presumably for some new building purpose.</p>
</support>
</supportDesc>
</objectDesc>
</physDesc>
<history>
<origin>
<origPlace />
<origDate />
</origin>
<provenance type="found" />
<provenance type="found" />
<p>See component histories for discovery. Presently the two fragments are on exhibit together in the Gujri Mahal Museum of Gwalior (erroneously labelled as Mandsaur Inscription of Chandragupta II, which should be the label for #OB00058, adjacent in the exhibit). The edges of the slab, especially the top and bottom of the first fragment, have been smeared with cement obscuring parts of the inscription.</p>
</history>
</msFrag><msFrag>
<msIdentifier>
<msName>Second Fragment</msName>
<repository />
<idno type="siddham_object_identifier">OB00016</idno>
</msIdentifier>
<physDesc>
<objectDesc>
<supportDesc>
<support>
<material>stone / unspecified</material>
<objectType>fragment of block</objectType>
<extent>
<dimensions unit="cm">
<width>12</width>
<height>12</height>
<depth />
</dimensions>
<measure type="weight" unit="gram">not available</measure>
</extent>
<p>See component data for measurements. Bhandarkar (1981) believes the stone was cut purposely and neatly after line 9, presumably for some new building purpose.</p>
</support>
</supportDesc>
</objectDesc>
</physDesc>
<history>
<origin>
<origPlace />
<origDate />
</origin>
<provenance type="found" />
<provenance type="found" />
<p>See component histories for discovery. Presently the two fragments are on exhibit together in the Gujri Mahal Museum of Gwalior (erroneously labelled as Mandsaur Inscription of Chandragupta II, which should be the label for #OB00058, adjacent in the exhibit). The edges of the slab, especially the top and bottom of the first fragment, have been smeared with cement obscuring parts of the inscription.</p>
</history>
</msFrag></msDesc>
</sourceDesc>
</fileDesc></teiHeader>
<text>
<body>
<div type="edition" xml:lang="san-Latn"><div n="A" subtype="fragment" type="textpart">
<p>
<lb n="fragment.A.1" />
siddhaM
</p>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.1">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
sahasra-śirase tasmai</l><l>puruṣāyāmitātmane</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
catus-samudra-paryyaṅka-</l><l>toya-nidrālave namaḥ</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.2">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<choice><sic>śrīr mmā</sic><corr>śrī-mā</corr></choice>lava-gaṇāmnāte</l><l>praśaste kṛta-saṃjñite</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.2" />
eka-ṣaṣṭy-adhike prāpte</l><l>samā-śata-catuṣṭaye</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.3">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>prāvṛ<choice><sic>k</sic><corr>ṭ</corr></choice>-kāle śubhe prāpte</l><l>manas-tuṣṭi-kare nṛṇāM</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l>maghe pravṛtte śakkrasya</l><l>kṛṣṇasyānumate tadā</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.4">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.3" />
niṣpanna-vrīhi-yavasā</l><l>kāśa-puṣpair alaṃkṛtā</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
bhābhir abhyadhikaṃ bhāti</l><l>medinī sasya-mālinī</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.5">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
dine āśvoja-śuklasya</l><l>paṃcamyām atha satkṛte</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.4" />
īdṛk-kāla-vare ramye</l><l>praśāsati vasundharāM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.6">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
prāk-puṇyopacayābhyāsāt</l><l>saṃvarddhita-manorathe</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
jayavarmma-narendrasya</l><l>pautre devendra-vikrame</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.7">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.5" />
kṣitīśe siṅhavarmmaṇas</l><l>siṅha-vikrānta-gāmini</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
satputre śrī<choice><sic>r-mma</sic><corr>-ma</corr></choice>hārāja-</l><l>naravarmmaṇi pārtthive
</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.8">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
tat-pālana-guṇoddeśād</l><l>dharmma-prāpty-arttha-vistaraḥ
</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.6" />
pūrvva-janmāntarābhyāsād</l><l>balād ākṣipta-mānasaḥ</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.9">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
sva-yaśaḥ-puṇya-saṃbhāra-</l><l>vivarddhita-kṛtodyamaḥ</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
mṛga-tṛṣṇā-jala-svapna-</l><l>vid<choice><sic>d</sic><corr>y</corr></choice>ud-dīpa-śikhācalaM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.10">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.7" />
jīva-lokam imaṃ jñātvā</l><l>śaraṇyaṃ śaraṇaṅ gataḥ</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
tridaśodāra-phaladaṃ</l><l>svargga-strī-cāru-pallavaM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.11">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
vimānāneka-viṭapaṃ</l><l>toyadāmbu-madhu-sravaM</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.8" />
vāsudevaṃ jagad-vāsam</l><l>aprameyam ajaṃ vibhuM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.12">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
mitra-bhṛtyārtta-satkarttā</l><l>sva-kulasy<choice><sic>a</sic><corr>ā</corr></choice>tha candramāḥ</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
yasya vittaṃ ca prāṇāś ca</l><l>deva-brāhmaṇasā<supplied reason="omitted">d</supplied> gat<supplied reason="undefined">āḥ</supplied>
</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.13">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.9" />
mahā-<unclear>kāru</unclear>ṇikaḥ satyo</l><l>dharmmārjjita-mahādhanaḥ
</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
satputro varṇṇavṛddhes tu</l><l>satpautro tha jayasya vai</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.14">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
duhitur bbalaśūrāyā<supplied reason="omitted">ḥ</supplied></l><l>satputro jayamitrayā
</l>
</lg></lg>
</div>
<div n="B" subtype="fragment" type="textpart">
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.1">
<lg n="cd" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.1" />gārggāyaṇa-sagotro vai</l><l>jāti<unclear>ta</unclear><supplied reason="lost">ḥ</supplied> <seg met="*.=.*"><gap quantity="5" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.2">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.3">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.2" />pure mahati vikhyāte</l><l>pañca-dvig<supplied cert="low" reason="lost">uṇa-saṃjñake</supplied>
</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.4">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.3" />nānā-vṛkṣa-latā-gulma-</l><l>saṃpra<supplied reason="lost">yukta</supplied> <seg met=".=.*"><gap quantity="4" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.5">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.6">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.4" /><unclear>dha</unclear>nyo <unclear>bha</unclear>vatu maṅgalyaḥ</l><l>pu<unclear>tra</unclear>-<supplied cert="low" reason="lost">pautra-samanvitaḥ</supplied></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.7">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.5" />kṛṣṇenāddhy<unclear>u</unclear>ṣitas tāva<unclear>t</unclear></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.8">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
</div>

</div></body>
</text>
</TEI>
Bibliographic Information (view/hide)
Bibliography description
Fragment A first reported in #PRAS-W_1913:58-59 and #Bhandarkar_1913b. Discussed in #BhandarkarRG_1913 and #Shastri_1913. Edited in #Shastri_1913-14. Sircar in SI prints only the text of this fragment. Fragment B first reported by M. B. Garde in #ARASI_1922-23:187. Edited in #Bhandarkar_1981. Summarised in #Trivedi_2001:28-29 (No. 17). Further discussion in #Bhandarkar_1917.
Inscription Concordance
Concordance Item
Concordance Item Number
14
Concordance Item
Concordance Item Number
3
Concordance Item
Concordance Item Number
1/III.51
Concordance Item
Concordance Item Number
341-342
Images (view/hide)
XML Plain
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-model href="http://www.stoa.org/epidoc/schema/latest/tei-epidoc.rng" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<?xml-model href="http://www.stoa.org/epidoc/schema/latest/tei-epidoc.rng" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:lang="eng-Latn" xml:space="preserve">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Mandasor Stone Inscription of Naravarman</title>
<editor>Dániel Balogh</editor>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<authority>Siddham - The South Asia Inscriptions Database</authority>
<idno type="siddham_inscription_identifier">IN00017</idno>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<msDesc>
<msIdentifier>
<msName>Mandasor Block of Naravarman</msName>
<idno type="siddham_object_identifier">OB00016</idno>
<repository>Gujri Mahal Museum, Gwalior</repository>
</msIdentifier>
<physDesc>
<objectDesc>
<supportDesc>
<support>
<material>stone / unspecified</material>
<objectType>block found in two fragments</objectType>
<extent>
<dimensions unit="cm">
<width />
<height />
<depth />
</dimensions>
<measure type="weight" unit="gram">not available</measure>
</extent>
<p>See component data for measurements. Bhandarkar (1981) believes the stone was cut purposely and neatly after line 9, presumably for some new building purpose.</p>
</support>
</supportDesc>
<layoutDesc>
<layout>
<dimensions unit="cm">
<width>50</width>
<height>31</height>
</dimensions>
<p>Campus dimensions show the width of the first fragment and the combined height of the two fragments.</p>
</layout>
</layoutDesc>
</objectDesc>
<handDesc>
<height unit="cm">0.7-1.9</height>
<p>Mālwā variety of western Gupta alphabet</p>
</handDesc>
<decoDesc>
<p>None.</p>
</decoDesc>
</physDesc>
<history>
<origin>
<origPlace>Daśapura</origPlace>
<origDate />
</origin>
<p>See component histories for discovery. Presently the two fragments are on exhibit together in the Gujri Mahal Museum of Gwalior (erroneously labelled as Mandsaur Inscription of Chandragupta II, which should be the label for #OB00058, adjacent in the exhibit). The edges of the slab, especially the top and bottom of the first fragment, have been smeared with cement obscuring parts of the inscription.</p>
</history>
<msFrag>
<msIdentifier>
<msName>First Fragment</msName>
<repository />
<idno type="siddham_object_identifier">OB00016</idno>
</msIdentifier>
<physDesc>
<objectDesc>
<supportDesc>
<support>
<material>stone / unspecified</material>
<objectType>fragment of block</objectType>
<extent>
<dimensions unit="cm">
<width>50</width>
<height>19</height>
<depth />
</dimensions>
<measure type="weight" unit="gram">not available</measure>
</extent>
<p>See component data for measurements. Bhandarkar (1981) believes the stone was cut purposely and neatly after line 9, presumably for some new building purpose.</p>
</support>
</supportDesc>
</objectDesc>
</physDesc>
<history>
<origin>
<origPlace />
<origDate />
</origin>
<provenance type="found" />
<provenance type="found" />
<p>See component histories for discovery. Presently the two fragments are on exhibit together in the Gujri Mahal Museum of Gwalior (erroneously labelled as Mandsaur Inscription of Chandragupta II, which should be the label for #OB00058, adjacent in the exhibit). The edges of the slab, especially the top and bottom of the first fragment, have been smeared with cement obscuring parts of the inscription.</p>
</history>
</msFrag><msFrag>
<msIdentifier>
<msName>Second Fragment</msName>
<repository />
<idno type="siddham_object_identifier">OB00016</idno>
</msIdentifier>
<physDesc>
<objectDesc>
<supportDesc>
<support>
<material>stone / unspecified</material>
<objectType>fragment of block</objectType>
<extent>
<dimensions unit="cm">
<width>12</width>
<height>12</height>
<depth />
</dimensions>
<measure type="weight" unit="gram">not available</measure>
</extent>
<p>See component data for measurements. Bhandarkar (1981) believes the stone was cut purposely and neatly after line 9, presumably for some new building purpose.</p>
</support>
</supportDesc>
</objectDesc>
</physDesc>
<history>
<origin>
<origPlace />
<origDate />
</origin>
<provenance type="found" />
<provenance type="found" />
<p>See component histories for discovery. Presently the two fragments are on exhibit together in the Gujri Mahal Museum of Gwalior (erroneously labelled as Mandsaur Inscription of Chandragupta II, which should be the label for #OB00058, adjacent in the exhibit). The edges of the slab, especially the top and bottom of the first fragment, have been smeared with cement obscuring parts of the inscription.</p>
</history>
</msFrag></msDesc>
</sourceDesc>
</fileDesc></teiHeader>
<text>
<body>
<div type="edition" xml:lang="san-Latn"><div n="A" subtype="fragment" type="textpart">
<p>
<lb n="fragment.A.1" />
siddhaM
</p>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.1">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
sahasra-śirase tasmai</l><l>puruṣāyāmitātmane</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
catus-samudra-paryyaṅka-</l><l>toya-nidrālave namaḥ</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.2">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<choice><sic>śrīr mmā</sic><corr>śrī-mā</corr></choice>lava-gaṇāmnāte</l><l>praśaste kṛta-saṃjñite</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.2" />
eka-ṣaṣṭy-adhike prāpte</l><l>samā-śata-catuṣṭaye</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.3">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>prāvṛ<choice><sic>k</sic><corr>ṭ</corr></choice>-kāle śubhe prāpte</l><l>manas-tuṣṭi-kare nṛṇāM</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l>maghe pravṛtte śakkrasya</l><l>kṛṣṇasyānumate tadā</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.4">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.3" />
niṣpanna-vrīhi-yavasā</l><l>kāśa-puṣpair alaṃkṛtā</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
bhābhir abhyadhikaṃ bhāti</l><l>medinī sasya-mālinī</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.5">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
dine āśvoja-śuklasya</l><l>paṃcamyām atha satkṛte</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.4" />
īdṛk-kāla-vare ramye</l><l>praśāsati vasundharāM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.6">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
prāk-puṇyopacayābhyāsāt</l><l>saṃvarddhita-manorathe</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
jayavarmma-narendrasya</l><l>pautre devendra-vikrame</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.7">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.5" />
kṣitīśe siṅhavarmmaṇas</l><l>siṅha-vikrānta-gāmini</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
satputre śrī<choice><sic>r-mma</sic><corr>-ma</corr></choice>hārāja-</l><l>naravarmmaṇi pārtthive
</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.8">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
tat-pālana-guṇoddeśād</l><l>dharmma-prāpty-arttha-vistaraḥ
</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.6" />
pūrvva-janmāntarābhyāsād</l><l>balād ākṣipta-mānasaḥ</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.9">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
sva-yaśaḥ-puṇya-saṃbhāra-</l><l>vivarddhita-kṛtodyamaḥ</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
mṛga-tṛṣṇā-jala-svapna-</l><l>vid<choice><sic>d</sic><corr>y</corr></choice>ud-dīpa-śikhācalaM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.10">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.7" />
jīva-lokam imaṃ jñātvā</l><l>śaraṇyaṃ śaraṇaṅ gataḥ</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
tridaśodāra-phaladaṃ</l><l>svargga-strī-cāru-pallavaM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.11">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
vimānāneka-viṭapaṃ</l><l>toyadāmbu-madhu-sravaM</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
<lb n="fragment.A.8" />
vāsudevaṃ jagad-vāsam</l><l>aprameyam ajaṃ vibhuM</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.12">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
mitra-bhṛtyārtta-satkarttā</l><l>sva-kulasy<choice><sic>a</sic><corr>ā</corr></choice>tha candramāḥ</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
yasya vittaṃ ca prāṇāś ca</l><l>deva-brāhmaṇasā<supplied reason="omitted">d</supplied> gat<supplied reason="undefined">āḥ</supplied>
</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.13">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
<lb n="fragment.A.9" />
mahā-<unclear>kāru</unclear>ṇikaḥ satyo</l><l>dharmmārjjita-mahādhanaḥ
</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse"><l>
satputro varṇṇavṛddhes tu</l><l>satpautro tha jayasya vai</l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.A.14">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l>
duhitur bbalaśūrāyā<supplied reason="omitted">ḥ</supplied></l><l>satputro jayamitrayā
</l>
</lg></lg>
</div>
<div n="B" subtype="fragment" type="textpart">
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.1">
<lg n="cd" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.1" />gārggāyaṇa-sagotro vai</l><l>jāti<unclear>ta</unclear><supplied reason="lost">ḥ</supplied> <seg met="*.=.*"><gap quantity="5" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.2">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.3">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.2" />pure mahati vikhyāte</l><l>pañca-dvig<supplied cert="low" reason="lost">uṇa-saṃjñake</supplied>
</l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.4">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.3" />nānā-vṛkṣa-latā-gulma-</l><l>saṃpra<supplied reason="lost">yukta</supplied> <seg met=".=.*"><gap quantity="4" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.5">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.6">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.4" /><unclear>dha</unclear>nyo <unclear>bha</unclear>vatu maṅgalyaḥ</l><l>pu<unclear>tra</unclear>-<supplied cert="low" reason="lost">pautra-samanvitaḥ</supplied></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.7">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><lb n="fragment.B.5" />kṛṣṇenāddhy<unclear>u</unclear>ṣitas tāva<unclear>t</unclear></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
<lg met="anuṣṭubh" n="fragment.B.8">
<lg n="ab" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg><lg n="cd" type="halfverse">
<l><seg met="****.==*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l><l><seg met="****.=.*"><gap quantity="8" reason="illegible" unit="character" /></seg></l>
</lg></lg>
</div>

</div></body>
</text>
</TEI>